You are currently browsing the tag archive for the ‘vanhuus’ tag.

Aikakone-palvelu tarjoaa ohjattua ja tapahtumakohtaisesti räätälöityjä muistotaide-elämyksiä pienryhmille. Arjen muistoista kootaan kollektiivinen kokemus, joka tuotetaan näkyvään muotoon taiteen keinoin.

Kollektiivinen yhteiselämys realisoidaan taiteen keinoin.

Tapahtuman ensimmäisessä osassa keskitytään muistojen herättämiseen ja niiden jakamiseen. Tunnetiloja käydään läpi yhdessä ja kirkastetaan ajatuksia. Tämän jälkeen osallistujat valitsevat yhteisesti mielekkään taiteellisen ilmaisumuodon ja ohjatusti lähtevät toteuttamaan tätä näkemystä. Tutkimustyönä he siis keräävät yhteistä materiaalia ja jakavat kokemuksiaan valitun aiheen teemalta, luovat ohjatusti kollektiivisen yhteiselämyksen ja realisoivat sen taiteen muotoon.

Palvelu aktivoi ja herättelee kohdeyleisöään, tarjoten virikkeen lisäksi myös taiteen keinoin näkyvän, yhteiskunnallisestikin koskettavan kuvan ko. aiheesta. Toteuttamisen ja tekemisen meininki aktivoi, tuoden samalla esille erilaisen näkökulman aiheeseen.

Yhtenä kohderyhmänä toimisi vanhukset, joille voidaan teemoiksi tarjota yhteisesti mutta henkilökohtaisesti koettuja tapahtumia tai aikakausia. Vastaavasti lähtökohta voi olla myös tulevaisuusorientoitunut, millainen on maailma 30 vuoden kulutta.

Entäs sitten junnut? Fiktiivinen tapahtuma tulevaisuudessa voisi saada nuoremman ikäryhmän pohtimaan omaa elämänkaartaan rakentavasti – missä todella olen 8 vuoden kuluttua ja kuinka tuleva minäni toimii.

Palvelu on mahdollista tuotteistaa melko yksinkertaiseksi ja monistettavaksi konseptiksi. Taideosuus voidaan toteuttaa lopulta fyysisenä tuotteena, kuten teatteri tai tanssi, tai esimerkiksi kollaasina, runona, kuvina, kirjoitelmana tai minä tahansa muuna taiteen muotona.

Vetäjän roolilla on suurin merkitys, sillä häneltä vaaditaan kykyä avarakatseisuuteen, abstraktiin ajatteluun ja kokonaiskuvan hallitsemiseen. Vetäjän rooli on koota, ohjata, kannustaa, tarjota luottamuksellinen ilmapiiri, koota muistiin tämä kollektiivinen kokemus sekä taata käytännön keinot teoksen toteuttamiseksi.

Kiitos Haaveilijalle!

Mainokset

Vauhtia oravanpyörästä

Kun hyppää oravanpyörästä, muttei ymmärrä lopettaa juoksemista, voi vaikka kirjoittaa tällaisen blogin.

Tulossa siis 365 ideaa, joista voi joku toinen ruudinkeksijä itselleen kehkeyttää uuden liiketoiminnan tai kasvattaa nykyistään uuteen suuntaan.

Autenttisia nämä ovat vain minun mielestäni.

Kerro kaverillekin:

Share |

Liity 2 muun seuraajan joukkoon

Mainokset
%d bloggers like this: