Kirjailijat kootaan yhteen viikonlopuksi, viikoksi tai kuukaudeksi. Writers BootCampissa keskitytään intensiiviseen kirjoittamiseen, puserretaan tuotos läpi ohjatusti sovitussa ajassa.

Kyse voi olla kirjasta, tv-sarjasta tai näytelmästä. Aihe voi olla fiktiivinen tai asiaperäinen, ennakkoon valittu tai esikarsittu.  Koska aikaa ei ole ’writers blockille’, päästään nopeasti tuloksiin. Ohjaus on tietenkin jämäkkää ja koordinoitua, kirjoittaminen osiin pilkottua.

Toiminnan organsoijana voi olla tuotanto- tai kustannusyhtiö, jolloin kirjailijoilla on jo suoraan realistinen mahdollisuus tuotannon seulan selättämiseen. Kyse on yhteiskirjoittamisesta, jossa jokainen kirjoittaa oman osansa. Aihe on voitu ennakolta kohdentaa kysynnän mukaan ja sisältö raamittaa tarpeeseen soveltuvaksi.

Organisoijana voi olla myös yritys, jolloin maksajana ovat kirjailijat – ’kuukauden loma saaristossa’ käytetäänkin itsensä uudelleen virittämiseen. Varsinkin tässä tapauksessa tuki, ohjeistus ja koulutus ovat vahvasti mukana. Edelleen tavoitteena olisi valmis tuotos, mutta tässä tapauksessa sen ei tarvitse olla yhteinen vaan voi olla myös kirjailijakohtainen.

Kestosta riippuu, kuinka intensiivinen ohjelma on kyseessä – luonnollisesti viikolopun BootCampiin voi osallistua vain aavistuksen kokeneempi kirjoittaja. Kuukauden ryhmissä voi olla alkavien kirjoittajienkin ryhmiä. Sisältyvä koulutus voi lähtökohdiltaan vaihdella, yhtenä ajatuksena on ottaa mukaan esimerkiksi enneagrammi-persoonallisuusteoria roolittamisen tueksi.

Kun kirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla on ydinajatus tekemällä oppimisessa ja tekemällä saavuttamisessa.